15.00 PLN

 

Dzieci mogą bawić się dowolną ilość godzin danego dnia za 15,00 pln.

Oferta dotyczy dzieci przebywające w POLANCE wraz z opiekunami.


    Istnieje także możliwość pozostawienia dzieci samych w POLANCE, pod następującymi warunkami:

  1. dziecko musi być samodzielne;
  2. należy zgłosić dziecko co najmniej 1 dzień wcześniej;
  3. w przypadku nie dostosowywania się dziecka do zasad i regulaminu obiektu należy dziecko niezwłocznie odebrać.

Koszt takiej usługi uzgadniany jest indywidualnie.