CAŁY DZIEŃ ZABAWY - 10,00 pln

 

 

Do końca stycznia br.

10,00 pln za nieograniczony czas zabawy danego dnia

 

Oferta dotyczy dzieci przebywających w POLANCE wraz z opiekunami.

 

Istnieje także możliwość pozostawienia dzieci samych w POLANCE, pod następującymi warunkami:

 

1. dziecko musi być samodzielne;

2. należy zgłosić dziecko co najmniej 1 dzień wcześniej;

3. w przypadku nie dostosowywania się dziecka do zasad i regulaminu obiektu należy dziecko niezwłocznie odebrać.

 

Koszt takiej usługi uzgadniany jest indywidualnie.

 

Zapraszamy