DOJAZD DO POLANKI

W związku remontem ul. Partyzanckiej, informujemy, że dojechać można do nas z dwóch stron:
ulicą Partyzancką od strony skrzyżowania z ul. Wrocławską lub od ulicy Agnieszki Osieckiej.
Obie opcje umożliwiają dojazd do POLANKI i pozostawienie samochodu na naszym parkingu.
Zapraszamy