15,00 za CAŁY DZIEŃ

15,00 PLN za nieograniczony czas zabawy w POLANCE danego dnia.

Oferta dotyczy wyłącznie dzieci przebywających wraz z opiekunami.

W czasie ferii godziny otwarcia będą ruchome.

Okazjonalnie POLANKA będzie otwierana wcześniej.

Aktualne informacje będzie można uzyskać pod nr tel. 600 475 244.

Z A P R A S Z A M Y